Skolskjutsansökan - lite mer tekniskt


”Skolskjutsansökan” består av tre delar.

Del 1 - iVIS basplattform
Basplattformen lagrar all data om eleven (skola, klass, adress, vårdnadshavare etc). I grunden består den av en öppen databas – MySQL – men går också att ansluta till en del andra databaser.

Systemet är skrivet i java, helt öppet och kan köras på alla operativsystem.

Basplattformens öppna API:er (tekniska gränssnitt) möjliggör att andra system kan hämta och lämna data. T ex hämtar ansökningsformuläret i exemplet e-tjänst för Skolskjutsansökan adressuppgifter automatiskt och fyller i dessa i formuläret. Basplattformen är till för att lagra data och ge andra system tillgång till det data de kräver.

Importera elevdata
I basplattformen kan man importera elevdata från andra system. Det enklaste sättet är att helt enkelt importera en csv-fil med alla data. Men det finns också andra möjligheter se ”Externa kopplingar” nedan.

Autentiseringsserver
I basplattformen finns en autentiseringsserver så att alla olika tjänster som vill ingå i systemet kan autentisera via ett standardprotokoll - SAML2. Det innebär att ingen tjänst som ansluter behöver skapa en egen tvåfaktor-autentisering – den finns inbyggd i iVIS.

Behörighetskontroll
iVIS kontrollerar också behörigheter för de tjänster som ansluter. Man kan definiera vilken data som levereras till vilka tjänster. Tjänsterna får enbart hämta det som behörigheterna medger. Om en tjänst t ex vill skriva ut klasslistor får den inte ut personnummer om inte detta auktoriseras speciellt.

Externa kopplingar
Basplattformen kan hämta data från andra tjänster – t ex Skatteverkets ”Navet”. På det sättet kan skolan få reda på vilka vårdnadshavare som har vilka barn och var dessa är mantalsskrivna.

Del 2 - Ansökningsformuläret

Ansökningsformuläret är specifikt för den första tjänsten – Skolskjutsansökan. Det är byggt i e-tjänsteplattformen Open ePlatform. När man loggar in med mobilt bankID, kommunicerar Open ePlatform med iVIS som i sin tur verifierar den som loggar in. Ansökningsformuläret får också allt sitt förifyllda data från iVIS.

När användaren fyllt i allt data, skickas det till den administrativa ansökningstjänsten för skolskjuts.

Del 3 - Administration/handläggning
Handläggning av skolskjutsansökningar är en fristående administrativ tjänst som får sin information från ansökningsformuläret.

Här kan handläggaren se alla inkomna ansökningar och göra de förändringar som krävs före beslut.

När beslutet är taget sparar tjänsten beslut och loggade förändringar, men skickar också beslutet till iVIS basplattform, så att det blir en del av det offentliga elev-datat.

Tjänsten anpassar sig automatiskt efter ansökningsformuläret. Detta innebär att om e- tjänsten i ett senare skede ändras, t ex genom att lägga till eller ta bort informationsfält i formuläret, kommer den administrativa delen att helt automatiskt följa detta.

Bakgrund till val av teknisk systemstruktur
Tanken med iVIS är att all administrativ data som skolan behöver ska kunna samlas på ett ställe och nås av de system som behöver kunna använda eller bearbeta datat. Det innebära att valfri teknisk leverantör, skolan själv, kommunens IT-avdelning etc alltid kan komma åt skoldata och skapa relevanta tjänster.

e-tjänsten Ansökan om Skolskjuts använder elevdata, data om vårdnadshavare och skoldata.

Kommande e- tjänst (”avvikelshantering”) kommer att förutom det också använda lärar- och personaldata. På så sätt läggs grunden till ett komplett skoladministrativt system som är helt öppet – ett helt nytt ekosystem.

Öppet
​Att systemet är öppet innebär att det inte finns tekniska begränsningar för att ansluta andra system. Det är naturligtvis inte öppet i betydelsen ”vem som helst kan se vad som helst”.

För systemet finns stränga säkerhetsregler som innebär att varje system som ansluts får bestämda regler för vad som får hämtas eller lämnas. Allt är godkänt i förväg.