Vill du använda Skolsjutsansökan?

Prova iVIS första tjänst - Skolskjutsansökan!

Nu skapar Föreningen Sambruk och imCode tillsammans de första tjänsterna i en helt öppen plattform för skolans administration – iVIS (innovativt Verksamhetssystem I Skolan). Den första tjänsten är nu klar för lansering – en e-tjänst för vårdnadshavare till barn i skolan att ansöka om skolskjuts.

Hur fungerar e-tjänsten?

Vårdnadshavare loggar in med mobilt bankID och systemet fyller i adresser, skolnamn och annan förregistrerad data baserad på vårdnadshavarens personnummer.

Kommunens handläggare läser ärende och fattar beslut med samma tjänst. Sedan skickas listor, rapporter, ärenden dit de behövs.

Beskrivning av arbetsrutiner med hjälp av e-tjänsten iVIS-Skolskjuts >>

Dela information fritt

iVIS är ett nytt sätt att tänka om verksamhetsplattformar som är till för att motverka inlåsning och att möjliggöra för de system som behöver tillgång till skolans information enkelt kan få det.

iVIS-plattformen kan både dela information med andra system och tillåta utvecklare att var för sig bygga tilläggstjänster för skolan.

Systemet är öppet, helt modulbyggt och har många fördelar för den som vill använda och/eller utveckla skoladministrativa tjänster. Att använda iVIS innebär att kommunen inte blir beroende av enskilda tekniska lösningar och den inlåsning det innebär, utan medverkar till möjligheten att konkurrensutsätta olika tjänster.

Fler e-tjänster

Skolskjutstjänsten är den första i en rad tjänster som planeras för att möjliggöra en ökad effektivisering av skolans administration. Varenda krona som kan sparas inom administrationen kommer den pedagogiska verksamheten till godo.

Projektets nästa leverans, innan sommaren, är en e-tjänst för avvikelshantering, att rapportera och följa upp problem som mobbning, diskriminering etc.

Därefter välkomnas initiativ som vill utveckla ytterligare tjänster för att få ett komplett skoladministrativt system.

Förutsättningar för att prova skolskjutstjänsten

Tjänsten kan nyttjas som s k molntjänst vilket inte kräver installation i kommunens IT-miljö.

Anslutning till tjänsten, 10.000 kr
Årlig avgift, 5.000 kr

Priserna gäller under en tvåårsperiod. Möjlighet finns att avbryta tidigare.
(Kommuner som inte är medlemmar i Föreningen Sambruk betalar dubbla avgiften).

Ansökningsformulär kan skräddarsys enligt kommunens önskemål. Igångsättningsstöd och löpande support ingår i avgifterna enligt ovan.

Som motprestation – utöver kostnaden – vill vi få återkoppling om e-tjänsten från användarnas (både vårdnadshavare och handläggare) perspektiv, dvs vad som fungerar väl och vad som  bör ändras.

Det finns också möjlighet för kommunen att ingå i det förvaltningsråd inom Föreningen Sambruk som svarar för iVIS fortsatta utveckling.

Vår målsättning är att bygga Sveriges bästa och mest öppna skoladministrativa system!


Om du är intresserad av e-tjänsten Skolskjutsansökan, ta kontakt med

Hillar Loor, senior partner, imCode
hillar@imcode.com, 0498 200 302 eller

Claes-Olof Olsson, verkställande tjänsteman, Sambruk
claes-olof.olsson@sambruk.se, 070-314 11 92