Andra Skolprojekt

Andra Skolprojekt

Den här sidan listar en del andra skorelaterade och Vinnova-finansierade projekt som pågår.


Loop me

”Analysinstrument för uppföljning av elevers lärprocesser” 

Ett system som synliggör elevers / medarbetares individuella lärprocesser genom att samla in information i realtid som kan användas för direktrespons, beslut och uppföljning 

Carin Sävetun, carin@meanalytics.se
Projektledare/Utbildare
Me Analytics AB
0738-51 75 05
www.loopme.se


Dugga - examination system
Dugga är ett datorbaserat system för prov, tentor och kunskapsutvärdering, utvecklat av lärare för lärare. Med dugga blir skapandet och rättandet av varje prov till en enkel, effektiv och rolig del av läraryrket. Systemet ger dig som lärare möjlighet att ägna mer kvalitativ tid med dina elever
https://dugga.se/sv/
Funka Digital Skola för Alla
Att förbättra förutsättningar för grundskolans elever, lärare och föräldrar med funktionsnedsättning


Karolinska Institutet

Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter


Looper.se - kollegial utveckling för lärare Metod och digital plattform- ett träningsredskap för professionella lärare som höjer lärarens prestation i klassrummet 

Utvecklas på Årstaskolan i Stockholm 


Qurikbug – Every school a hackerspace

Vidareutveckla Quirkbotens hård och mjukvara

Testa Quirkbot på lärarfortbildningar och workshops med lärare

Genomföra ett pilotprojekt med Quirkbot på en skola 

”Det ”avdramatiserade” begreppet programmering. Var ju inte så märkvärdigt som det låter.”


Geoskolan - Kartor och geodata i skolan

Lantmäteriverket - Geodata


Invigos - empowering everyone to be a good writer


Schackmemo - schack som pedagogiskt verktyg