Föreläsningar/Konferenser

Medverkan i konferenser och föreläsningar

Här är planerade föreläsningar om projektet iVIS:

Offentliga Rummet - 1-3/6 2015 i VIsby

Amedalsveckan 28/6 - 5/7 2015 i VIsby

Sundsvall 42 - 14/10 2015 i Sundsvall