Välkommen till iVIS

innovativt Verksamhetsystem i Skolan


Nu finns det tre aktiva tjänster för i iVIS projektet som du kan beställa.

Mer information finns här!


Projektet iVIS - Innovativt Verksamhetssystem i Skolan - vill skapa en grundläggande IT-plattform för en helt digitaliserad skola. iVIS vill lösa problemen med de proprietära och stängda lösningarna som finns idag genom att skapa en öppen plattform som inte låser in data, varken tekniskt eller avtalsmässigt. Det sker genom att öppna upp för att olika aktörer ska kunna utveckla nya moduler, mobila appar mm till plattformen.

Projektet drivs av föreningen Sambruk tillsammans med imCode Partner AB. Vi driver det som ett helt öppet "open-source"-projekt, där all dokumentation är fritt tillgänglig. Systemet som utvecklas kommer att vara under AGPLv3-licens.

Men projektet är så mycket mer än en programvara. Vi tänker utanför ramarna för att lösa problemet med inlåsningar och brist på interoperabilitet i offentliga system. Därför får projektet också en vidare betydelse när det gäller all form av offentlig IT.

Projektet är finansierat av VINNOVA, Föreningen Sambruk och imCode fram t o m 2016-07-30. Det fortsatta projektet finansieras av Föreningen Sambruk, imCode och Almi Företagspartner.