iVIS Ansökningsmotor (Skolskjuts mm)

Vad gör tjänsten?

iVIS Ansökningsmotor skapar ansökningar i e-tjänsteplattformen Open E-platform.  Systemet är byggt så att det kan hämta data från iVIS och förifylla formulär med det data som redan finns i skoladministrationen.

Tjänsten finns idag implementerad för att ansöka om skolskjuts, men kan användas för valfri ansökan.Tjänstebeskrivning

I iVIS Ansökningsmotor skapar man ansökningsformulär i den öppna e-tjänsteplattformen Open E-platform. Dessa formulär kan hämta / lämna data från / till iVIS plattform, t ex baserat på personnummer.

När man ändrar i ansökningsformuläret, ändras autmatiskt motsvarande område inom administrationen.

Formulär finns färdigt för Skolskjutsansökan. Alla formulära kan anpassas till respektive skolas egna behov. Formulären kan också skapas / användas för helt andra ändamål än skolskjuts.

Vad finns i tjänsten?

iVIS Ansökningsmotor:

  • är en sammankoppling mellan Open E-platform och iVIS basplattform
  • kan hämta data från iVIS basplattform och förifylla formulär
  • anpassar automatisk administrationen efter formulärautseendet
  • kan helt anpassas till skolornas individuella behov

Exempel

En vårdnadshavare vill ansäka om skolskjuts för sitt barn. Vårdnadshavaren går in på ansökningswebbsidan och skriver in sitt personnummer. Systemet hämtar då genast ut data för vårdandshavarens barn.

Vårdnadshavaren väljer barn, och får autmatiskt förifyllda skol- och adressuppgifter i formuläret. Om dessa av något skäl måste ändras gör vårdnadshavaren det, annars undertecknar hen med Mobilt BankId och skickar in ansökan.

Handläggaren kan direkt se att ansökan kommit in och ta de beslut som krävs.

Leverans och prissättning

Anslutning till tjänsten, 10.000 kr
Årlig avgift, 5.000 kr

Priserna gäller under en tvåårsperiod. Möjlighet finns att avbryta tidigare.
(Kommuner som inte är medlemmar i Föreningen Sambruk betalar dubbla avgiften).

Ansökningsformulär kan skräddarsys enligt kommunens önskemål. Igångsättningsstöd och löpande support ingår i avgifterna enligt ovan.

Som motprestation – utöver kostnaden – vill vi få återkoppling om e-tjänsten från användarnas (både vårdnadshavare och handläggare) perspektiv, dvs vad som fungerar väl och vad som  bör ändras.

Det finns också möjlighet för kommunen att ingå i det förvaltningsråd inom Föreningen Sambruk som svarar för iVIS fortsatta utveckling.