iVIS Avvikelsehantering

Vad gör tjänsten?

Vår tjänst för avvikelsehantering / Incidentrapportering​ är till för att skolorna enkelt ska kunna följa upp ärenden som behöver hanteras enligt lagdstifning eller som skolan själv se måste följas upp.


Tjänstebeskrivning

Alla på skolan (lärare, personal, elever, föräldrar) kan rapportera in olika händelser i iVIS Avvikelshantering. Händelse som t ex mobbning eller diskriminering.

Rapporten går till rektor som kan välja att skicka rapporten vidare till en ansvarig person. En eller flera rapporter kan sammanställas till ett ärende - som sedan följs upp av skolan. Alla aktiviteter i ärendet loggas och finns tillgänliga för skolans ledning. 

Exempel

Rapporter om slagsmål på skolgården har kommit in, dels genom att en lärare rapporterat, dels genom att elever anmält slagsmålet. Läraren har rapporterat genom sin mobiltelefon, elever i sin dator.

Rektor besöutar att de två rapporterna ska bli ett ärende för utredning och ågärd. Ansvarig är Studirektorn som får befogenhet att läsa det som skrivits i ärendet.

Studierektorn tar reda på vilka elever som varit iblandade och får en sammanfattning höra deras versioner. Detta tecknas ner av studirektorn och läggs till ärendet.

Eftersom en av eleverna varit inblandad i flera slagsmål, ber Studirektorn elevens klassföreståndare att tala med elevens förädrar. Klassföreståndaren ringer på kvällen och för direkt efter samtalet in en notering om att samtal skett, genom sin mobiltelefon.

Skolan beslutar att inget mer ska göras och ärendet stängs.

Varför avvikelsehantering?

iVIS avvikelsehantering är ett stöd för alla på skolan, att kunna följa vad som verkligen händer. Det gör det lätt att anmäla och följa upp. Och det gör skolans ahntering spårbar - dvs det går att i örendeloggar se vad skolan egentligen gjort. Om t ex Skolinspektionen undrar hur ett ärende hanterats, finns det sammanställt och färdigt.

Sekretess

Systemet är byggt så att de som lämnar in anmälan enbart kan se sina egna anteckningar. Om t ex 2 lärare bägge hanterar ett ärende, kan de enbart se sina egna anteckningar. De kan se att andra agerat - men inte vad de gjort.

Den enda som har tillgång till helheten är Rektor som kan sätta annan person i sitt ställe.

Leverans och prissättning

Tjänsten finns idag färdig för drift till en kostnad av ca 30:-/användare och år.