Detta är IVIS

Om projektet iVIS - Innovativt Verksamhetssystem i Skolan

Sammanfattning

iVIS – innovativt Verksamhetsystem i Skolan är ett VINNOVA-finansierat projekt som vill skapa grundläggande förutsättningar för den svenska skolans digitalisering, genom att bygga ett helt öppet skoladministrativt system.

Projektet vill skapa ett skolsystem som gör det möjligt för den svenska skolan att digtaliseras snabbare och mer innovativt och flytta kontrollen över informationen från leverantörer till skolans intressenter.

Bakgrund

Projektet genomförs efter att Sambruk under många år hört representanter för den svenska skolan och offentlig sektor beskriva stora problem med sina IT-baserade verksamhetssystem. Dessa beskrivs som omoderna, föråldrade, inlåsta, svåra att förändra, kan inte samverka med andra system m m.

Det finns 2 stora och några mindre skoladministrativa system som används i Sverige idag. Ingen av dem kännetecknas av öppenhet eller innovation.

I en rapport från Konkurrensverket bekräftas bilden. De pekar på att inlåsningseffekter skapar en situation där det är svårt för offentlig sektor att byta leverantörer. Kommuner hamnar ofta i en situation där leverantörer, så snart systemen är installerade, får ett de facto-monopol. Vilket i sin tur orsakar instängda system, långsam utveckling och onödigt höga kostnader.

Vad?

Projektet iVIS vill skapa ett helt öppet, modulariserat skoladministativt system, som inte har några begränsningar i sin kommunikation med omvärlden. Systemet är modulbyggt, har öppna gränssnitt.

Avsikten är att bygga dels en grundläggande plattform med personregister, autentisering och säkerhet, dels 2 tjänster (dvs 2 moduler) som ett första steg till en komplett skolplattform.

Begränsning

I denna fas av projektet projektet blir inte iVIS ett komplett skoladministrativt system, utan en grundläggande plattform med två tjänster som inte finns i andra system idag. Avsikten är att efter projektets slut fortsätta bygga på plattform med tillkommande tjänster.

Varför?

Projektet syftar till att ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen IT-infrastruktur. Idag har befintliga leverantörer kontroll över informationen och dess användning av alla skolans intressenter (eleverl lärare, personal, föräldrar etc). Det är inte rimligt att skolan inte kan använda informationen på det sätt som passar skolan bäst.

Projektet vill helt enkelt flytta makten vöer informationen från proprietära leverantörer till dem som använder information dagligen.

Hur?

Projektet skapar ett grundlggande system som kännetecknas av:

  • Öppenhet - plattformen byggs som ett öppet system

  • Modularitet - alla användarvyer och den mesta logiken byggs i mindre, avgränsade, funktionella moduler som ligger utanför plattformen. Dessa kan skapas, förändras tas bort utan att den grundläggande plattformen behöver modifieras.

  • Mobilitet - för användning via mobiler / plattor.

  • Molnbaserade tjänster - ger högre stabilitet, tillgänglighet och flexibilitet.

Detta sker i en samverkan mellan teknikutvecklare och målgrupperna lärare, elever, föräldrar och personal.

Medverkan från nya grupper

Projektet vill också skapa en möjlighet för nya utvecklargrupper som lärare/elever/föräldrar och nya leverantörer att direkt skapa funktionalitet som använder plattformens data - en miljö för användardriven utveckling.

Avsikten är att göra det möjligt för både fler leverantörer och för lärare/elever att skapa de tjänster som skolan kräver, utan att behöva beakta leverantörers inlåsningar av programkod och system.