iVIS School Cloud

Vad gör tjänsten?

Vår tjänst iVIS School Cloud finns till för att lösa en brist i kommunernas och skolornas möjlighet till fillagring för elever och lärare. Många skolor låter användarna lösa fillgaringsproblematik bäst de vill. Det leder ofta till att elever och lärare använder olika gratistjänster.

Problemet med dessa tjänster är att de inte uppfyller EU-kraven på datalagring av personuppgifter inom EU, dvs de är egentligen olagliga att använda.

Det är också svårt för skolorna att få någon uppfattning om hur systemen används, eftersom man inte har någon möjlighet till statistik eller insyn. Tjänstebeskrivning

iVIS School Cloud kopplar samman en öppen-källkodsbaserad fillagringsplattform (NextCloud) med vår skolplattform.

Resultatet blir en molnbaserad lagringsyta för elever och lärare där man kan lagra sina egna dokument och synkronisera dem med sina egna datorer och mobila enheter. 

Systemet uppfyller både EU-regelverk och Personuppgiftslagen.

Vad finns i tjänsten?

iVIS School Cloud:

  • är en lagringsyta för filer
  • levereras som molntjänst
  • kan levereras för skolans egna drift
  • har möjlighet att ha gemensamma mappar t ex för elevgrupper / klasser
  • har möjlighet att ha gemensamma mappar också i andra servrar
  • har verktyg för att skriva, kalkylera, skapa presentationer etc genom ett inbyggt öppet kontorspaket (Libre Office)
  • ger möjlighet att kopplas samman den egna fillagringsytan med Dropbox
  • synkroniserar med både datorer och mobila enheter (genom app)
  • uppfyller EU- och svensk lagstiftning

Exempel

Hela skolan ansluts till iVIS School Cloud. Samtliga elever och lärare kan nu skapa egna konton. De kan t ex spara sina bilder och teckningar valfritt genom webbgränssnittet eller genom att sykronisera sina datorer med iVIS School Cloud.

En elevrgupp bestämmer sig för att de vill göra ett gemensam grupparbete. En av eleverna skapar en mapp och delar ut den till de andra. Samtliga elever kan nu hämta och lämna information i mappen. Den uppdateras också autmatiskt på deras datorer när ny data läggs till.

I grupparbetet använder gruppen de inbyggda verktygen för text och kalkyl, och laddar upp några filmer som de spelat in under arbetets gång.

Lagstiftning

Systemet uppfyller både EU-regelverk och Personuppgiftslagen.

Leverans och prissättning

iVIS School Cloud finns för leverans och kostar ca 30:-/användare och år.