Tjänst: iVIS School Cloud

iVIS School Cloud

Just nu finns en brist i kommunernas och skolornas möjlighet till fillagring för elever och lärare. Många skolor har inte löst problemet i sak, utan låter användarna lösa det bäst de vill. Det leder ofta till att elever och lärare använder olika gratistjänster som Google Docs och Dropbox.

Problemet med dessa tjänster är att de inte uppfyller EU-kraven på datalagring av personuppgifter inom EU, dvs de är egentligen olagliga att använda.

Det är också svårt för skolorna att få någon uppfattning om hur systemen används, eftersom man inte har någon möjlighet till statistik eller insyn. 

Vår lösning

Vår lösning är att koppla samman en öppen-källkodsbaserad fillagringsplattform (NextCloud) med vår skolplattform.

Det gröna fältet ovan innehåller den idag befintliga iVIS plattformen med de tjänster som finns färdiga. Det gula fältet är projektet iVIS SchoolCloud. Systemet är byggt i NextCloud (fillagring och samarbetsyta) som kopplas samman med den befintliga iVIS plattformen.

Det blir en dropboxliknande lagring där alla kan lagra sina egna dokument i en svensk miljö. Systemet kommer att uppfylla både EU-regelverk och Personuppgiftslagen.

Projektet iVIS SchoolCloud är alltså en ihopkoppling av två öppen- källkodsbaserade produkter för att:

  • skapa en gemensam autentisering
  • möjlighet att samadministrera skola och fillagring
  • ge elever och lärare tillgång till en effektiv arbetsyta
  • skapa möjligheter till samverkan i dokument genom de inbyggda redigeringsverktygen (som motsvarar Google Docs)

Fyller ett tomrum

Enligt den expertis inom skola/IT som vi har talat med är just bristen på en juridiskt korrekt fillagring en kritisk faktor för många kommuner. Man vet helt enkelt inte hur man ska lösa problemet.

Det finns heller ingen annan aktör som specifikt adresserar frågeställningen.

En fillagringstjänst i iVIS-plattformen skulle gå att sälja omgående, varvid iVIS skulle börja spridas i svenska skolor. Detta gör det enklare att därefter fylla på med nya och andra tjänster. 

Leveranstid

iVIS School Cloud kommer att finnas för leverans efter mars 2017.