Tidplan

Tidplan

Grov tidplan för Styrgrupp och Referensgrupp


2015

15/4 kl 15.00 - informationsmöte per telefon. 

V17 21/4 - Sambruks vårkonferens

V17 - 22/4 kl 13:00 Stygruppsmöte

V17 - Referensgruppsmöte

V22 - Stygruppsmöte, Referensgruppsmöte

V24 - Medverkan Offentliga Rummet

V27 - Medverkan Almedalsveckan

V35 - Styrgruppsmöte onsdag 12 augusti kl 13

V38 - Styrgruppsmöte onsdag 16 september kl 13

V42 - Stygruppsmöte onsdag 14 oktober kl 15, Referensgruppsmöte onsdag 14 oktober kl 9

V47 - Styrgruppsmöte onsdag 18 november kl 13, Referensgruppsmöte onsdag 18 november kl 9

V48 - KONFERENS tillsammans med övriga VINNOVA projekt i utlysningen 25 november kl 09-17 på VINNOVA.

V51 - Styrgruppsmöte onsdag 16 december kl 13

2016

V03 - Styrgruppsmöte onsdag 13 januari kl 15.00

V09 - Styrgruppsmöte, onsdag 2 mars, kl 15.00

V14 - Styrgruppsmöte, onsdag 6 april, kl 15.00

V19 - Stygruppsmöte, Referensgruppsmöte