Video

Video

En dragning på Sambruks höstkonferens 2014, med Hillar Loor, projektledare