VINNOVA

VINNOVA

Vinnova har accepterat en finansiering av iVIS med 1,8 miljoner fram till mitten av 2016. På denna sida kan du läsa en sammanfattning och ta del av den projektansökan vi skickade in.


Sammanfattning


Representanter för den svenska skolan och offentlig sektor har länge beskrivit stora problem med sina IT-baserade verksamhetssystem. Omoderna, föråldrade, inlåsta, svåra att förändra, kan inte samverka med andra system, är några av problemen.

Konkurrensverket visar tydligt situationens allvar i en studie av Jur Dr Richard Wessman. Bl a pekar han på att inlåsningseffekter skapar en situation där det är svårt för offentlig sektor att byta leverantör och att kommuner ofta hamnar i en situation där leverantörer, så snart systemen är installerade, får ett de facto-monopol.

Alla ambitioner att öka hastigheten i svensk skolas digitalisering, punkteras just nu effektivt av brister på interoperabilitet, avsaknad av användarcentrerad utveckling och kraftiga både juridiska och tekniska inlåsningseffekter.

Vi vill skapa en grundläggande plattform för en helt digitaliserad skola. Det avgörande kännetecknet är att plattformens kärna är öppen och inte går att låsa in varken tekniskt eller avtalsmässigt. Projektet syftar till att ge skolan direkt och fullständig kontroll över sin egen IT-infrastruktur, genom:

Öppenhet - plattformen byggs som ett öppet system
Modularitet - alla användarvyer och den mesta logiken byggs i mindre, avgränsade, funktionella moduler som ligger utanför plattformen. Dessa kan skapas, förändras tas bort utan att den grundläggande plattformen behöver modifieras.
Mobilitet - för användning via mobiler / plattor.
Molnbaserade tjänster - ger högre stabilitet, tillgänglighet och flexibilitet.

Projektet vill också skapa en möjlighet för nya utvecklargrupper som lärare/elever/föräldrar och nya leverantörer att direkt skapa funktionalitet som använder plattformens data - en miljö för användardriven utveckling. 

Här finns den kompletta projektansökan som pdf fil